Top

Diazepam

Diazepam

Diazepam behoort tot de categorie van benzodiazepinen; kalmerende middelen, die vanwege verschillende ziektebeelden, aan patiënten worden voorgeschreven. Over het algemeen zijn deze middelen nodig om klachten als slapeloosheid en gespannenheid, tijdelijk, te verhelpen. Waarvoor wordt diazepam specifiek gebruikt? Hoe werkt dit middel, wat zijn de eventuele bijwerkingen en waar dien je, bij gebruik vooral op te letten?

Waarvoor is diazepam bedoeld

De werkzaamheid van diazepam berust op het kalmerend effect, welke het heeft, op de hersenen en zenuwen. Mede hierdoor, wordt het ingezet bij het verminderen of stopzetten van angstaanvallen, gespannenheid, slapeloosheid, spierkrampen en epilepsie. Het kan eveneens worden gebruikt voor het verminderen van alcohol ontwenningsverschijnselen. Houd er wel rekening mee, dat diazepam niet voor een ieder bestemd is. Dit in verband met allergieën en andere ziektebeelden waaronder lever – en nierziekten. Een goede arts zal dit allemaal eerst met je doornemen, voordat diazepam wordt voorgeschreven.

Diazepam bijwerkingen

Bij het gebruik van diazepam en alle andere, kalmerende middelen, is het zeer belangrijk, dat je de aanwijzingen van de arts, ten alle tijde opvolgt. Diazepam heeft namelijk tal van bijwerkingen, waarvan de meest voorkomende sufheid, vermoeidheid en slaperigheid zijn. Deze bijwerkingen zorgen in het geheel ervoor, dat het reactie – en concentratievermogen afnemen. Bij gebruik van diazepam is het daarom afgeraden om bijvoorbeeld de auto te besturen, apparaten te bedienen en andere, intensieve activiteiten te ondernemen. De kans op ongelukken is namelijk groter. Ook dien je voorzichtig te zijn met alcohol en kun je het, het liefst vermijden. De diazepam zorgt er namelijk voor, dat je veel gevoeliger wordt voor de effecten van alcohol.

Voorzichtigheid bij gebruik

Gebruik van diazepam dient geheel volgens de aanwijzingen van de arts te geschieden en dit, niet alleen vanwege de bijwerkingen. Een ander, vervelend aspect aan diazepam is, dat je er makkelijk, verslaafd aan kunt raken. Gebruik het daarom zoals de arts dat heeft voorgeschreven, verander de doseringen niet en sla niet zomaar, een dosering over. Zorg er eveneens voor, dat je de diazepam niet langer dan voorgeschreven, gebruikt. Ga naar de arts toe, wanneer je bemerkt dat de diazepam niet het gewenste effect heeft. Je zult waarschijnlijk een andere dosering of een ander medicijn nodig hebben. In geen geval, mag je zelf de dosering veranderen, plotseling stoppen met de diazepam of overstappen op een ander, kalmerend middel! Dit kan voor heel wat onprettige symptomen zorgen.

Tot slot

Diazepam wordt ingezet om klachten als angstgevoelens, gespannenheid en epilepsie – aanvallen te behandelen. Vanwege tal van bijwerkingen (sufheid, slaperigheid enz.) en de mogelijke kans op verslaving (bij verkeerd gebruik), dien je ervoor te zorgen, dat je diazepam, altijd, volgens de aanwijzingen van de huisarts gebruikt.

No Comments

Post a Comment