Top

Baclofen kopen

Baclofen is een oud geneesmiddel dat van origine gebruikt wordt bij de behandeling van spasmen. Het is een spierverslapper van de spieren in je bovenlichaam. Bovendien beïnvloedt Baclofen de werking van je hersenen zodanig dat het spanning vermindert en de behoefte aan alcohol (zucht) remt.

Het gunstige effect van Baclofen op alcoholverslaving is ontdekt door de Franse cardioloog Olivier Ameisen. Hij kwam op het spoor van wetenschappelijk onderzoek bij verslaafde ratten die na het toedienen van Baclofen ophielden zichzelf te bedienen van cocaïne of alcohol. Wanhopig op zoek naar een oplossing voor zijn eigen alcoholverslaving deed Ameisen een experiment op zichzelf waarbij hij de dosering die gebruikt werd bij ratten vertaalde naar een dosering die nodig zou zijn voor een mens. Het experiment was succesvol. Zijn behoefte aan alcohol verdween en jarenlang heeft Ameisen geen alcohol meer gebruikt. Sindsdien zijn er steeds meer mensen die met behulp van Baclofen definitief hebben kunnen afrekenen met hun alcoholverslaving, waaronder ikzelf.Het Einde van mijn Verslaving

Over zijn ontdekking van Baclofen heeft Olivier Ameisen zijn boek ‘Het Einde van mijn Verslaving’ geschreven. Ik beveel dit boek van harte aan bij iedereen die te maken heeft met alcoholverslaving: verslaafden, familie en vrienden, maar zeker ook professionele hulpverleners. Ameisen geeft in zijn boek veel inzicht in de gevolgen van een alcoholverslaving op de verslaafde en zijn of haar omgeving. Een beter begrip is de basis voor een betere benadering en behandeling van mensen met een alcoholprobleem. Dat kan zelfs levensreddend zijn.

Baclofen vermindert onder andere zucht (craving), de sterke behoefte om alcohol of andere drugs te gebruiken. In het volgende filmpje wordt uitgelegd hoe dit werkt. Aan de hand van een hersenscan is te zien hoe Baclofen de werking van de hersenen beïnvloedt:

Hoge dosering

De ervaringen tot nu toe wijzen erop dat Baclofen kan helpen bij het bestrijden van een alcoholverslaving als het gebruikt wordt in een hogere dosering, 75Mg per dag of meer. Ik ben via een opbouwschema aanvankelijk 125Mg Baclofen gaan gebruiken, 75Mg gelijk verdeeld over de dag (’s ochtends, ’s middags en ’s avonds) en 50Mg voor de nacht. Hoe hoog de dosering moet zijn om een positief effect te hebben op je verslaving lijkt voor ieder mens verschillend te zijn. Olivier Ameisen gebruikte zelfs 295Mg om uiteindelijk te ervaren dat hij onverschillig was ten aanzien van alcohol. Net als ik – ik gebruik een onderhoudsdosering van 75Mg – kon Ameisen de dosering van het hoogste punt afbouwen, waarbij zijn onverschilligheid ten aanzien van alcohol blijft bestaan. Je hebt dus niet steeds meer Baclofen nodig om het gewenste effect te bereiken. Het is zelfs zo dat Baclofen je op een bepaald moment afkerig maakt van alcohol. Dit moment  wordt de ‘switch’ genoemd. Je behoefte aan alcohol maakt plaats voor een afkeer ervan. Of iedereen die Baclofen gebruikt dit switch moment krijgt weet ik niet. Maar het belangrijkste is dat je onverschillig wordt, dat je geen behoefte meer hebt. Dat is al een zege. Dat is een ongelofelijke stap naar volledig herstel.

Belangrijk om te weten over baclofen

 • Baclofen verslapt spieren en vermindert spierkramp. Het werkt ook tegen zenuwpijn.
 • Bij spierkramp door spasticiteit, multiple sclerose (MS) of amyotrofe lateraalsclerose (ALS). Ook bij spierkramp door een dwarslaesie, een beroerte of het gebruik van bepaalde medicijnen. En bij zenuwpijn, alcoholontwenning en voortdurende hik.
 • U merkt na 1 tot 2 uur dat de spierkramp afneemt. Bij zenuwpijn, alcoholontwenning of hik kan het enkele dagen tot weken duren voor baclofen effect heeft.
 • Tabletten: innemen tijdens de maaltijd of met wat voedsel. Dan heeft u minder kans op misselijkheid.
 • Andere bijwerkingen: u kunt slaperig en suf worden en de kracht in uw spieren kan sterk afnemen. Verder duizeligheid, hoofdpijn, droge mond, wazig zien, depressiviteit, hallucinaties. Rijd de eerste dagen geen auto. Daarna alleen als u deze bijwerkingen niet meer heeft.
 • Pas op met alcohol. Dit kan u nog suffer maken.
 • Gebruikt u baclofen al een paar weken? Stop dan niet in een keer. Bouw het langzaam af in overleg met uw arts of apotheker.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Soms, vooral in het begin van het gebruik als u nog niet aan het middel gewend bent

 • Slaperigheid en sufheid. Deze bijwerkingen zijn vooral lastig bij activiteiten waarbij uw oplettendheid erg nodig is, zoals autorijden, het beklimmen van een ladder of het bewaken van een proces op het werk. Onderneem geen risicovolle activiteiten, zeker niet de eerste twee weken van de behandeling, als u nog aan het middel moet wennen.
 • Te sterke werking, waardoor de spieren onvoldoende kracht hebben. De dosering moet dan worden aangepast. Mensen met de spierziekte myasthenia gravis kunnen extra last van hun aandoening krijgen. Overleg hierover met uw arts.

Zelden

 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, diarree of juist verstopping en verminderde eetlust. Misselijkheid kunt u voorkomen door het middel met wat voedsel of melk in te nemen.
 • Droge mond.
 • Hoofdpijn.
 • Duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd. De duizeligheid kan ook ontstaan door een verlaagde bloeddruk. Heeft u hier last van, dan kan het helpen om te gaan liggen met de benen omhoog. Of door ademhalingsproblemen.
 • Wazig zien.
 • Veranderingen van stemming, zoals verwardheid, neerslachtigheid en slapeloosheid. Vooral ouderen zijn gevoelig voor deze bijwerkingen. Bij mensen metdepressiviteit kan de aandoening verergeren.
 • Dingen zien of horen die er niet zijn (hallucinaties). Raadpleeg in dat geval uw arts. Bij mensen met psychotische klachten kan de aandoening verergeren.
 • Epileptische aanvallen. Mensen met epilepsie hebben kans op een toename van het aantal aanvallen. Overleg hierover met uw arts.
 • Incontinentie of juist moeilijk kunnen plassen.
 • Galbulten.
 • Koorts, pijn en rillingen.

Raadpleeg bij bovenstaande bijwerkingen uw arts.

Zeer zelden

 • Doof of tintelend gevoel in de ledematen.
 • Onduidelijke spraak.
 • Impotentie.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van een van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Geen alcohol en Oxazepam

Pas op met alcohol en Baclofen. Dit kan u nog suffer maken.